Disclaimer
Deze site is met grote zorg door Sabai Dee Wellness samengesteld.

Sabai Dee Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade
die ontstaat door het gebruik van informatie die op de site te vinden is.
Als gebruiker/afnemer van deze informatie draagt u zelf de verantwoordelijkheid hoe u deze informatie gebruikt en de keuze daarin.

Sabai Dee Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Sabai Dee Wellness worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen.

Sabai Dee Wellness is eigenaar van deze site en alle onderdelen hiervan.
De aangeboden informatie, foto's en overige inhoud mogen niet gekopieerd, gepubliceerd, of op enige andere wijze vermenigvuldigd worden zonder uitdrukkelijke toestemming van Sabai Dee Wellness.

Sabai Dee Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor typefouten.

Sabai Dee Wellness aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
informatie op de site die door derden is aangeleverd en niet direct door
Sabai Dee Wellness wordt bijgehouden.